در ادامه توضیح دادند:برای شال که هر اندازه که دوست دارید  پهنای شال بشه دونه سر میندازید از 40 تا تا 70 تا دونه .

برای بافت  کلاه  دور تا دور سر را با متر اندازه میگیریم
بعد 10 یا 20 تا دونه سر میندازم این تعداد رو میبافیم با میل و کاموایی که داریم
بعد بافت رو از میل در میاریم و قسمت عرض بافتنی یعنی همون قسمتی که تعداد دانه های ما هست  اندازه میگیریم که مثلا این 20 تا دونه ما میشه 5 سانت بعد دور سر هم 36 سانت بود
حال یه جدول تناسبی تشکیل میدیم که اگر 20 تا دونه ما میشه 5 سانت چند تا دونه میشه 36 سانت؟
36 را در 20 ضرب میکنیم و در 5 تقسیم میکنیم عدد به دست آمده تعداد دونه های لازم است.